Yhtiökokouskutsu

22.3.2019

Yhtiökokouskutsu

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.4.2019 klo 12.00 alkaen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino 0yj:n päätoimipaikassa, osoitteessa Rantakatu 10, Kokkola.

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvat asiat:

• tilinpäätöksen vahvistaminen
• taseen osoittaman voiton käyttäminen
• vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
• hallituksen jäsenten määrä
• muut lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
• hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
• tilintarkastajan tai tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 50.000 euron lahjoitusten tekoon yleishyödyllisille yhdistyksille kulttuurin ja taiteen tukemiseksi.

3. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n nimi muutetaan KPK Yhtiöt Oyj:ksi.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 18.4.2019 klo 16.00 joko kirjeitse osoitteella Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Rantakatu 10, PL 45, 67101 Kokkola, sähköpostilla osoitteeseen mari.puranen@kpk.fi tai puhelimitse numeroon 0400 365 579. Ilmoituksen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää osakkeenomistajan ilmoittautumista yllä mainittuna aikana.

Asiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä 2.4.2019 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite: Rantakatu 10, Kokkola tai www.kpk.fi/ konserni. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 30.4.2019 alkaen.

Kokkolassa 22. maaliskuuta 2019

Yhtiokokouskutsu-25042019.pdf

<< Takaisin