Vuoden 2017 tulos

Lehdistötiedote 29.3.2018
Jukaisuvapaa

KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO – KONSERNIN VUODEN 2017 TULOS

Konsernirakenne, konsernin taloudellinen kehitys ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin kuuluvat emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Oy Creamedia Finland Ab, Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4, Spektr Kustannus Oy, Suomen Messupromoottorit Oy sekä Jopox Oy.

Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 ja Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo. Oy.

Konsernin liiketoiminta-alueet ovat julkaisuliiketoiminta, sanomalehtipaino- ja jakeluliiketoiminta, digitaalinen liiketoiminta sekä mainos- ja viestintäliiketoiminta.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 46,6 milj. euroa. Konsernin vuoden 2017 liikevoitto oli 3,3 milj. euroa (1,58 milj. euroa 2016) ja liikevoittoprosentti oli 7,1 (4,7 % 2016). Tilikauden tulos osoittaa voittoa 1,66 milj. euroa. Konsernin liiketulos pitää sisällään satunnaisia kertaluonteisia myyntivoittoja 1,77 milj. euroa, osakkeiden arvonalennuksia 0,5 milj. euroa ja satunnaisia kertaluonteisia kuluja 0,24 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 41,8 milj. euroa.

Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava:

kehitys

Katsauskaudella aloitettujen neuvottelujen lopputuloksena Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj päätyi myymään osuutensa Lönnberg Painot Oy:stä yhdessä muiden omistajien kanssa Grano Oy:lle. Aiesopimus allekirjoitettiin 19.7.2017 ja kauppa astui voimaan 1.9.2017. Päätöksen perusteluna oli halu keskittyä ydinliiketoimintaan mediatalona ja panostaa jatkossa erityisesti medialiiketoiminnan, sitä tukevien digitaalisten palveluiden sekä uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Kaupan yhteydessä Grano Oy ja Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj tekivät yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä liittyen Botnia Printin rotaatiopainotoimintaan sekä Kosilan digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen.

3.10.2017 tehdyllä kauppasopimuksella Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj osti Suomen Messupromoottorit Oy:n koko osakekannan. Suomen Messupromoottorit on messujärjestäjä, joka järjestää Rakenna-Sisusta-Asu ja Seniormessuja 12 kaupungissa. Messuja on järjestetty vuodesta 2000 alkaen. Yhtiön liikevaihto on noin 1,0 milj. euroa.

Tilikauden aikana Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj osti eDocker Digital Publishing Oy:n digitaalisen julkaisemisen liiketoiminnan. Kaupan tuloksena digitaaliseen liiketoiminta-alueeseen Kosilaan syntyi  Kosila Pub yksikkö yhdistämällä Kosilan ja eDockerin tuotteet. Kosila Pub on ratkaisukokonaisuus julkaisu- ja painoalan tarpeisiin.

Tilikauden lopussa Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj osallistui koulutusteknologian startup-yhtiön 3DBear Oy:n rahoituskierrokseen. 3DBear on ohjelmisto ja verkkoalusta 3D-tulostuksen ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntämiseksi opetuksessa.

Uuden toimitusjärjestelmän käyttöönotto sekä siirtyminen konsernin kaikissa lehdissä ns. ennakoivaan taittoon eteni ja toteutui suunnitellusti. 

Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 sulautui emoyhtiöön. Sulautumisen täytäntöönpanopäivä on 8.1.2018.

Keskipohjanmaa-lehti siirtyi tabloid-formaattiin 14.2.2018.

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2017 olivat 4,1 milj. euroa.

Konsernin palveluksessa oli tilivuonna keskimäärin 349 henkilöä.

Hallitus ehdottaa 25.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2017 1,8 euroa/osake (1,2 euroa/osake 2016).

Konsernin vuoden 2018 liikevaihto ja liikevoitto tulee laskemaan konsernirakenteen muutoksen ja vuoden 2017 satunnaisten myyntivoittojen vuoksi.

Lönnberg Painot Oy:n myynnistä saaduilla varoilla tullaan pitkäjänteisesti kehittämään nykyisiä liiketoimintoja ja monipuolistamaan konsernin liiketoimintarakennetta.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa, 020 750 4581

<< Takaisin

Lehtiemme yhteinen verkkopalvelu kp24.fi

tule mukaan osoitteessa www.kp24.fi